Rezervacni kalendar Legislativa | Pneuservis Ostrava UNIONPNEU

Hledat

Rezervace

Rychlý kontakt

Novinářská 3 , Ostrava , 70900
Telefon:  596612950
Mobil:  +420 606 378 393
Email:  unionpneucz@quick.cz

Menu- podrobné


Otevírací doba

Pondělí: 08:00-17:00 hodin
Úterý: 08:00-17:00 hodin
Středa: 08:00-17:00 hodin
Čtvrtek: 08:00-17:00 hodin
Pátek: 08:00-17:00 hodin
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Partneři

Reference

-1

 

gan

GDPR

GDPR ZOOP REZERVACE

ZOOU.20180525.cz.pdfSLEDOVÁNÍ TLAKU

Tpms-1

Novinky

Akumulátory BANNER

Proč již deset let prodáváme pouze autobaterie BANNER ?Baterie-banner

Přeprava

Preprava-pneumatikADAC testoval co dokáží nezajištěné pneumatiky při přepravé do pneuservisu v případě havárie.

Sněhové řetězy

Proč prodáváme pouze sněhové řetězy PEWAG ?

Pewag_2Zákon č. 133/2011 o provozu v zimních podmínkách

§ 40a

 

 

Provoz vozidel v zimním období

 

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva

sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat,

že se na pozemní komunikaci během

jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led

nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě

v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky

použití zimních pneumatik18a), a to u motorových

vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující

3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel

s maximální přípustnou hmotností převyšující

3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem

hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé

musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek

nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel

o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg

nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní

pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování

Zakonu-c-133-2011

Zákon č. 134/2002 Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

Zákon č. 134/2002

§ 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak,

aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly

podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla

(povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší

konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být

shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší

kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla,

je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou

nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce

stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými

zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla

překročena.

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti

typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky

určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik.

Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení

připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola

s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola

s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru,

určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik.

Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo

směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně

nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané

výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol

musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola

provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo

upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné

obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně

na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na

vozidle.

(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast

koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které

obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky

v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu

jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo

zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií

nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky

opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).

(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých

nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži

nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich

přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat

požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány.

Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich

přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí

splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj

homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední

nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3)

a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných

nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná

vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází

z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93).

Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených

přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo

předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je

nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště.

Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii

rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti

musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým

označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový,

musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští

se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození

patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik

určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla

smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem

pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen

symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis

"REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik

osobních automobilů není dovoleno.

(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými

hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby.

Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo

obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při

prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na

které mohou být namontovány.

(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí,

současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při

schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže

nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí

pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená

(BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného

rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu

pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici

pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS

a terénní.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace UA-48301821-1